Skip to main content

Hulp  op scholen

KLAS OP DE KAART. Bij klas op de kaart ga ik samen met de kinderen en in de klas werken met de vloerkaart. Met behulp van houten poppetjes kijken we waar iedereen staat en hoe de goepsdynamiek is. Hoe gaat het? Wat heeft de groep nodig? 

Het is ook mogelijk om een ​​KLAS OP DE KAART-training te volgen zodat leraren dit vaker met de klas kunnen doen.

ROUW & VERLIES

Veel kinderen krijgen op jonge leeftijd te maken met een verlies;  scheiding en overlijden. Er komen meer kinderen die zes met beide hebben verloren. 

Van de echtscheidingskinderen heeft 65% concentratie- en gedragsstoornissen. Ze hebben een zeer hoogstaand gedrag of juist een teruggetrokken gedrag getoond .

Een groot deel van hen krijgt ook nog te maken met stiefouders. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders en dat geeft een innerlijke strijd. Aan de buitenkant lijkt het vaak ook goed te gaan met het soort maar van binnen kan het een onderliggende chaos zijn. 

KLAS OP DE KAART. Bij klas op de kaart ga ik samen met de leerkracht en de kinderen in de klas werken met de vloerkaart. Met behulp van houten poppetjes kijken we waar iedereen staat en hoe de goepsdynamiek is. Hoe gaat het? Wat heeft de groep nodig? 

Het is ook mogelijk om een ​​KLAS OP DE KAART-training te volgen zodat leraren dit vaker met de klas kunnen doen.

ROUW & VERLIES

Veel kinderen krijgen op jonge leeftijd te maken met een verlies;  scheiding en overlijden. Er komen meer kinderen die zes met beide hebben verloren. 

Van de echtscheidingskinderen heeft 65% concentratie- en gedragsstoornissen. Ze hebben een zeer hoogstaand gedrag of juist een teruggetrokken gedrag getoond .

Een groot deel van hen krijgt ook nog te maken met stiefouders. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders en dat geeft een innerlijke strijd. Aan de buitenkant lijkt het vaak ook goed te gaan met het soort maar van binnen kan het een onderliggende chaos zijn. 

 

één op één met een kind werken

Kinderen met een verlieservaring hebben een luisterend oor, herkenning en erkenning nodig. Deze kinderen willen hulp om de gevoelens die deze ervaringen met zich meebrengen te verwoorden en met anderen te delen.

met een klein groepje werken

Kinderen met een verlieservaring hebben een luisterend oor, herkenning en erkenning nodig; individueel of in een groep. Horen dat anderen ook meemaken wat zij meemaken en samen ervaringen en tips delen is voor hen zeer waardevol!

lotgenoten groepen opzetten.

Er kunnen twee soorten lotgenotengroepen opgezet  worden.
Een voor kinderen die een verlies hebben meegemaakt na overlijden en een voor kinderen die te maken hebben met echtscheiding.

KLAS OP DE KAART training

Tijdens deze training leer ik je hoe je in de klas met de KAART kunt werken.

Groepsdynamiek

Meer info en foto volgt

KLAS OP DE KAART

Bij klas op de kaart ga ik samen met de kinderen in de klas werken met de vloerkaart.  Met behulp van houten poppetjes kijken we waar iedereen staat en hoe de goepsdynamiek is.  Hoe gaat het?  Wat heeft de groep nodig? 

Dit kan zowel op basisscholen als op scholen voor voortgezet onderwijs.